Publikacijos


2020-06-30

Kam vaikui reikalingas aktyvus tėtis

Lygių galimybių plėtros centras kartu su partneriais iš Portugalijos, Italijos ir Austrijos projekto "PARENT: Vyriškumo normų kaita įsitraukinat į aktyvią tėvystę" metu parengė 11-os skrajučių paketą, kuriomis siekiama didinti supratimą apie vyrų įsitraukimo į nesmurtines, priežiūros, tėvystės veiklas ir tuo grindžiamų kitokių vyriškumo normų formavimo svarbą. "Nendrė" dalyvavo projekte kaip informacinės kampanijos viešinimo partneris.

2019-05-06

"Nendrės" paslaugų plėtros ir jų poveikio tyrimas, skirtas "Nendrės" 20-mečiui paminėti

Minint "Nendrės" 20 metų jubiliejų, buvo pristatytas leidinys, apžvelgiantis "Nendrės" ugdomųjų ir socialinės integracijos paslaugų šeimoms plėtrą ir jų poveikį. Leidinio sudarytoja - socialinių mokslų daktarė Jolanta Blažaitė. Leidinio grafinį dizainą sukūrė Vaida Kunigelytė.

2019-01-31

Projekto "KID - lygios galimybės ugdytis ikimokyklinio amžiaus berniukams ir mergaitėms" POVEIKIO TYRIMAS (prof. Ona Monkevičienė)

2015-2016 m. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ dalyvavo tarptautiniame projekte „KID – lygios galimybės ugdytis ikimokyklinio amžiaus berniukams ir mergaitėms“, vadovaujamam Alandų salų Taikos instituto (Suomija). Pagrindinis projekto tikslas buvo integruoti lyčių lygybės perspektyvą į ikimokyklinio amžiaus vaikų veiklą ir sukurti lygias galimybes visiems vaikams įvairiapusiškai ugdyti ir lavinti savo gebėjimus, savybes ir įgūdžius nepaisant jų lyties. Projekto pabaigoje mentorė prof. Ona Monkevičienė parengė jo poveikio ataskaitą, paremtą pusantrų metų trukusio tyrimo metu surinktais duomenimis.

2019-01-28

"Nendrės" lankstinukas 2018

2018 metais publikuotas "Nendrės" informacinis lankstinukas apie teikiamas paslaugas ir pagrindinius ugdymo principus.

2013-11-11

"Nendrės" metodikos aprašymas

2009 m. rusų ir lietuvių kalbomis publikuotas „Nendrėje“ išvystyto socialinio ir pedagoginio darbo su visa šeima metodikos pristatymas, pavadinimu „Nendrė“ – durys į naują pradžią“ (autorė – Justina Donielaitė)

2013-11-11

Metodinė medžiaga merginų grupių vadovėms

2008 m. išleistas metodinis leidinys merginų grupių vadovėms „Merginų grupės: merginos, lyčių lygybė, demokratija“ (autorė – Mia Hanström)

2013-11-11

Lankstinukas apie merginų grupių veiklą

Lankstinukas apie merginų grupių veiklą, išleistas 2007 m.

KONTAKTAI:
Giedraičių g. 16A-6
LT-09301, VILNIUS
+370 646 54933
nvonendre@gmail.com