Unikalumas


  • Dirbame su visa šeima ir jos aplinka;
  • Teikiame lanksčias kompleksines paslaugas pagal individualius šeimų poreikius;
  • Integruojame į veiklą specialių poreikių turinčius bei etninių mažumų, mišrių šeimų, migrantų ir pabėgėlių vaikus;
  • Savo veikloje taikome lygių galimybių ir demokratijos principus;
  • Esame vieninga ir kompetetinga darbuotojų komanda;
  • Dalijamės savo patirtimi ir bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio NVO.

„Nendrė“ yra viena pirmųjų ugdymo įstaigų Lietuvoje, pradėjusių taikyti lygių galimybių metodiką darbe su vaikais ir jaunimu. „Nendrės“ darbuotojų kolektyvas reguliariai skiria laiko refleksijai ir analizuoja savo elgesį, bendravimą ir emocinį atsaką lyčių lygybės aspektu. Kurdami žaidimų erdves, parinkdami vaikų literatūrą, organizuodami įvairias veiklas, pedagogai siekia skatinti kūrybišką ir išankstinių nuostatų bei stereotipų neribojamą vaikų pasirinkimą ir mąstymą.