Teikiamos paslaugos


Mūsų paslaugos:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,

Dienos centras mokyklinio amžiaus vaikams;

Vaikų maitinimas vietoje gaminamu maistu;

Logopedo konsultacijos;

Individuali pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams;

Vaikų iš tautinių mažumų, migrantų ir mišrių šeimų kalbinė ir kultūrinė integracija, išsaugant vaikų tautinį identitetą;

Neformalus tėvų švietimas (tėvystės įgūdžių lavinimas, seminarai aktualiomis temomis);

Vaikų vasaros poilsio stovyklos kaimo sodyboje prie ežero (plačiau apie stovyklas skaitykite ČIA);

Parama skurdžiai gyvenančioms šeimoms maisto produktais („Maisto bankas“);

Kultūriniai renginiai ir socialinės akcijos Šnipiškių bendruomenei.

Sanitarinės-higieninės paslaugos Šnipiškių bendruomenei.