Tarpinstitucinis bendradarbiavimas


"Nendrės" įkūrimas ir veiklos plėtra buvo finansuojama Suomijos užsienio reikalų ministerijos, Šiaurės šalių ministrų tarybos, Europos Komisijos Phare Lien programos ir Emmaus Åland (Suomija) lėšomis. Šiandien didžiąją dalį "Nendrės" biudžeto pajamų sudaro vietiniai pajamų šaltiniai. Viešosios įstaigos dalininkai yra Moterų informacijos centras Vilniuje (nuo 2019 m.) ir Emmaus Åland asociacija Alandų salose, Suomijoje (nuo 2008 m.). 

Su tarpinstitucinio bendradarbiavimo partneriais vykdomi bendri projektai, vyksta gerosios patirties mainai, konsultavimas aktualiais klausimais. 

Mūsų partneriai:

 • Emmaus Åland (Suomija);
 • Moterų informacijos centras;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • LR Švietimo ir mokslo ministerija;
 • Vilniaus m. savivaldybė;
 • Vilniaus m. socialinės paramos centras;
 • Šnipiškių seniūnija;
 • Lygių galimybių plėtros centras;
 • VšĮ "Socialiniai partneriai";
 • Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS;
 • Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyrius;
 • Vilniaus m. 1-asis policijos komisariatas;
 • NVO vaikams konfederacija;
 • VšĮ „Humana People to People Baltic";
 • Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija;
 • Nevalstybinių ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacija;
 • VšĮ "Tarptautinis darbo kontaktų tinklas";
 • Skurdo mažinimo tinklas (EAPN Lietuva);
 • Vilniaus m. pedagoginė-psichologinė tarnyba;
 • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
 • Švietimo NVO tinklas;
 • Asociacija "Šnipiškiečių namai";
 • Mykolo Romerio universitetas;
 • Vilniaus kolegija;
 • Vilniaus m. gimnazijos ir progimnazijos;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Dingusių žmonių šeimų paramos centras;
 • Motinos ir vaiko paramos fondas;
 • Viešojo saugumo tarnybos prie LR VRM Vilniaus dalinys.