Teikiamos paslaugos


Mūsų paslaugos:

 • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,
 • Dienos centras mokyklinio amžiaus vaikams;
 • Vaikų maitinimas vietoje gaminamu maistu;
 • Logopedo konsultacijos;
 • Individuali pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams;
 • Vaikų iš tautinių mažumų, migrantų ir mišrių šeimų kalbinė ir kultūrinė integracija, išsaugant vaikų tautinį identitetą;
 • Neformalus tėvų švietimas (tėvystės įgūdžių lavinimas, savanorystės skatinimas, seminarai aktualiomis temomis);
 • Vaikų vasaros poilsio stovyklos kaimo sodyboje prie ežero;
 • Parama skurdžiai gyvenančioms šeimoms maisto produktais („Maisto bankas“);
 • Kultūriniai renginiai ir socialinės akcijos Šnipiškių bendruomenei.
 • Sanitarinės-higieninės paslaugos Šnipiškių bendruomenei.